PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.vilkritos.com (toliau - Svetainė), pateikia informaciją, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę mūsų Svetainėje, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu.

Šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdytojas – UAB „VILKRITIS“, juridinio asmens kodas 124852557, adresas Granito g. 7, Vilnius (toliau – Duomenų valdytojas).

KOKIĄ INFORMACIJĄ MES RENKAME?

Mes galime rinkti, saugoti ir naudoti žemiau nurodytų rūšių informaciją:

 • Svetainės tobulinimo ir rinkodaros tikslais (slapukų naudojimas) informaciją apie Jūsų kompiuterį ir apie Jūsų apsilankymus šioje Svetainėje bei naudojimąsi Ja (įskaitant Jūsų IP adresą, geografinę vietą, naršyklės tipą, iš kur buvote nukreiptas, lankymosi trukmę ir puslapių žiūrėjimų skaičių).
 • Vardą, pavardę, el. pašto adresą telefono numerį, kai teikiate mums užklausą dėl mūsų produktų, sprendimų ar paslaugų el. paštu. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.
 • Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į UAB „Vilkritis“ biurą. Šie duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu ir saugomi 3 (tris) metus po Jūsų sutikimo gavimo.
 • bet kokią kitą informaciją, kurią Jūs savo pasirinkimu siunčiate mums.

Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

 • laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 • tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 • laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
 • užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

KAM MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asmeniniai duomenys, pateikti šioje Svetainėje, bus naudojami tikslams, nurodytiems šioje Privatumo politikoje arba aktualiose šios Svetainės dalyse. Mes galime naudoti jūsų asmeninę informaciją šiems tikslams:

 • Svetainei administruoti;
 • Jūsų naršymo patirčiai gerinti, pritaikydami šią Svetainę asmeniniams poreikiams;
 • trečiosioms šalims suteikti statistinę informaciją apie mūsų vartotojus, tačiau ši informacija nebus naudojama jokiam atskiram vartotojui identifikuoti;

Be aiškaus Jūsų sutikimo mes neteiksime Jūsų asmeninių duomenų jokioms trečiosioms šalims tiesioginės rinkodaros tikslais.

KOKIE SLAPUKAI NAUDOJAMI SVETAINĖJE?

Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus. Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę. Slapukai leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

Svetainėje naudojame toliau apibūdinamus slapukus:

 • Veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti Svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi Svetaine; 
 • Analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia Duomenų valdytojui atpažinti ir suskaičiuoti Svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Duomenų valdytojui pagerinti Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas; 
 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami Jūsų atpažinimui, kai grįžtate į Svetainę. Tai leidžia Duomenų valdytojui pateikti pagal Jūsų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

 • kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis įasmeninta Svetaine);
 • kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
 • paslaugų plėtrai ir naudojimosi Svetaine analizei;
 • tiksliniam rinkodaros orientavimui.

Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

 • neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;
 • valdyme apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;
 • Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų, tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės.

KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes nenaudosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Apie Jus surinktus duomenis, kiek tai būtina, mes galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

 • trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz., techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais);
 • trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus Europos Sąjungos (ES) teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką.

IŠORINĖS SVETAINĖS

Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas. Rekomenduojame peržiūrėti tų svetainių politikas prieš pateikiant asmens duomenis šiose svetainėse.

KOKIAS JŪS TURITE TEISES IR KAM GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite tokias teises, kaip  būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome; reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis; reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas; nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą; reikalauti pateikti, jeigu tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Mes siekiame garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes taip pat pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų prašymų ar reikalavimų, kai reikia užtikrinti mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą; valstybės saugumą ar gynybą; viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą; svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus; tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą; Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai, nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.  

KAIP VYKDOMI PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Svetainėje dienos. Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

Su šia Privatumo politika susijusius dokumentus galite siųsti:

 • paštu – UAB „Vilkritis“, Granito g. 7, LT-02241 Vilnius
 • el. paštu – [email protected]